A programról

TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0070

A projekt célja, hogy a gyermek és ifjúsági korosztályt megismertesse a kreatív ipar nyújtotta lehetőségekkel. A projekt 2012. október 1-től 2014. szeptember 30-ig tart. A foglalkozás-sorozatok 9 hónapig tartanak.
Együttműködő partner: Kökönyösi Oktatási Központ (nem zárva ki a más iskolákból érkező gyerekeket). Célcsoport: az általános iskolás, valamint a középiskolás korosztály.

A Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „5-let(t) Ház” című, TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0070 jelű pályázata 28 537 800 Ft összegű támogatást nyert.

A pályázat célkitűzése a TÁMOP „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák kidolgozása és megvalósítása.

A pályázatban 7 kreatív területen volt lehetőség képzési programok kidolgozására. Ezek közül az intézmény a következő tevékenységi formákat és szakembereket választotta ki:
2. kézművesség – népi játék készítés Molnárné Kaposvölgyi Márta
4. fotográfia Kis-Marics Tamás
6. előadóművészetek
    6.1. zene - népi hangszer/ vonós
Deáky Péter
                                             / cimbalom Kis Alfréd
    6.2. színjátszás Korbuly Kata
7. elektronikus sajtó Fábián Mária

A kreatív területek és vezetőik kiválasztása a projekt megalapozó tanulmány alapján az egyes kreatív területek gazdag helyi hagyományaira és a rendelkezésre álló tudásbázisra épült. Az 5-let(t) Ház elnevezésben megjelenik az a számszerű tény, hogy a kreatív területekből 5 lett, valamint utal a tevékenységek jellegére is.

A csoportvezetők a pályázat elkészítése során kidolgozták a kompetenciafejlesztő programok tematikáját. Októberben a hat gyermekcsoport megkezdi munkáját a KH erre a célra kialakítandó saját termében. A Frank Eszter terem a jövőben az 5-let(t) Ház kreatív tevékenységeinek otthona lesz. Emellett a színjátszók természetesen a színházat, az elektronikus sajtósok az informatika termet is igénybe fogják venni.

A csoportokban a tanuláson túl az ismeretek szintetizálása, a kreatív területre jellemző konkrét termékek-produktumok létrehozása és bemutatása is hangsúlyos szerepet kap: ez a pályázat valódi célja és tartalma. A kétszer egy éven keresztül folyó kompetenciafejlesztő sorozatok során rendezvényekre, börzékre, workshopokra, bemutatókra kerül sor, online- és papíralapú kiadványok valósulnak meg, kiállításokra kerül sor, ahol a gyerekek bemutatják munkájukat. A pályázatban természetesen minden kreatív terület munkájához biztosítjuk az eszközöket, berendezéseket, szakmai anyagokat és a szakmai megvalósítást szervező szakembereket is.

A foglalkozások kezdőidőpontjai:

  • Népi játék készítés 2012. 10. 03. szerda 15-17 óra
  • Fotográfia: 2012. 10. 01. hétfő 15-17 óra
  • Színjátszás: 2012. 10. 05. péntek 15-17 óra (színház)
  • Elektronikus sajtó: 2012.10.05. péntek 15-17 óra.

Jelentkezni lehet:

  • személyesen: a Közösségek Házában,
  • e-mailben: a deaky.peter@khszinhaz.hu címen

Jelentkezési lap letölthető innen...
 

Reméljük, minél több gyermek és fiatal részt tud venni "5-let(t)es" csoportjainkban, és sokan tudnak majd megismerkedni "5-let(t)es" kreatív termékeikkel.